Mektuplaşmanın Kişisel Bağlantıya Katkısı ve Önemi